Obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 26.09.2018 - 31.10.2018
V čase: Celodenná / Neurčená

Využite bezplatné, časovo obmedzené prístupy k elektronickým informačným zdrojom od spoločnosti abib, s.r.o. Bratislava.

Od 1. októbra 2018 do  30. októbra 2018 bude sprístupnená databáza vydavateľstva Bloomsbury Collection (EBA).

Od 1. októbra 2018 do  30. novembra 2018 budú sprístupnené databázy World Biographical Information System Online (WBIS) a databáza  Algemeines Kunstlerlexikon.

Databáza vydavateľstva Bloomsbury Collection (EBA) poskytuje on-line prístup k odborným publikáciám od významnej akademickej divízie vydavateľstva Bloomsbury z oblasti humanitných a spoločenských vied.

https://www.bloomsburycollections.com/

 

Databáza World Biographical Information System Online (WBIS)  je najrozsiahlejšia biografická databáza, poskytujúca biografické informácie o viac ako 6 miliónoch osobností z 8. storočia pred našim letopočtom až po súčasnosť. Zahrnutých je aj cca 8,5 milióna digitálnych faxových článkov z biografických referenčných prác.

https://wbis.degruyter.com/

 

Databáza Algemeines Kunstlerlexikon  je najnovšou a najrozsiahlejšou referenčnou databázou umelcov na svete. Obsahuje autoritatívne, aktuálne životopisné informácie o viac ako 1,2 miliónoch umelcov.

https://www.degruyter.com/view/db/akl