Ponuka: Absolventská prax

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 01.01.2017 - 30.06.2017
V čase: 0:00

Ponuka: Absolventská prax

Ústredná knižnica prijme 2 pracovníkov na absolventskú prax cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienky:

  • evidencia v zozname uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne 1 mesiac,
  • vek do 26 rokov,
  • maximálne 2 roky od ukončenia štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • najlepšie z týchto odborov (nie je podmienkou): knižnično-informačné štúdia, kulturológia, história a pod.

Bližšie informácie: knizpast@savba.sk, t.č.: +421 2 5479 3831

 

Viac o absolventskej praxi tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/51-prispevok-na-vykonavanie-absolventskej-praxe.html?page_id=12940

AP plagat s qr

Uložiť