Skúšobný prístup: RILM Abstracts of Music Literature with Full Text a RILM Music Encyclopedias

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 09.10.2017 - 10.11.2017
V čase: Celodenná / Neurčená

Dostupné plné texty z databáz RILM od 9.10.2017 (30 dňový trial).

Ako sa dostanete k plným textom?

[Kliknite na link v nadpise tejto správy a dozviete sa viac…]

  1. V rámci SAV cez toto tlačidlo: RILM s plným textom
  2. Cez vzdialený prístup:
    1. Vojdete do rozhrania HAN: http://www.uk.sav.sk/HAN/han.html a vyberiete EBSCO.
    2. Prihlásite sa prihlasovacími údajmi do HAN (vzdialený prístup).
    3. Vyberiete voľbu Databázy EBSCO – slovenský interface a následne vyberiete RILM s plným textom databázu.
    4. Dostanete sa do vyhľadávacieho rozhrania databázy, kde už spokojne nájdete plný text podľa potreby.

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text obsahuje približne milión stránok plného textu z viac ako 200 periodík z 50 krajín v 40 jazykoch, publikovaných od začiatku 20. storočia až do súčasnosti. Väčšina obsahu  začína už od prvého čísla časopisu a pokrývá plný text od začiatku do konca každého obsiahnuého titulu. Okrem akademických článkov a recenzií obsahuje táto databáza nekrológy, editoriály, korešpondenciu, inzeráty, správy a iné. Viac informácií nájdete pod odkazom https://www.ebscohost.com/academic/rilm-abstracts-of-music-literature-with-full-text alebo http://www.rilm.org/fulltext/

 

 

RILM Music Encyclopedias je unikátna plnotextová kolekcia 41 historických i súčasných encyklopédií vydaných v rokoch 1775 až 2015 o celkovom rozsahu takmer 80 000 stránok. Poskytuje medzinárodný prehľad a prístup k obsahu v kľúčových jazykoch muzikologického výskumu ako je angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, čeština, dánčina, gréčtina ai. Ide o prvú komplexnú kolekciu s encyklopedickým obsahom pokrývajúcim najdôležitejšie odbory, polia a témy historickej muzikológie a etnomuzikológie. Sústredí sa na špecifické témy od populárnej hudby, opery, blues a gospelu cez hudobné nástroje až po nahrávanú hudbu a iné. Viac informácií nájdete pod odkazom https://www.ebscohost.com/academic/rilm-music-encyclopedias alebo http://www.rilm.org/encyclopedias/

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť