Skúšobný prístup: The Royal Society Publishing

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 01.03.2019 - 01.05.2019
V čase: Celodenná / Neurčená

The Royal Society Publishing – skúšobný prístup obsahuje 10 recenzovaných časopisov od  vydavateľstva britskej Kráľovskej vedeckej spoločnosti, medzi ktoré patrí aj najdlhšie vydávaný časopis na svete Philosophical Transactions A. Časopisy sú zamerané matematiku, techniku, biologické a fyzikálne vedy, vrátane astronómie, chémie, informatiky, geovied, environmentálnych vied, materiálových vied, biomedicíny a dejín vedy. Skúšobný prístup je od 1. marca do 1. mája 2019.

Prehľad dostupných časopisov:

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsta

Philosophical Transactions of the Royal Society series A

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rstb

Philosophical Transactions of the Royal Society series B

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rspb

Proceedings of the Royal Society series B

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rspa

Proceedings of the Royal Society series A

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsbl

Biology Letters

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsfs

Journal of the Royal Society Interface

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsif

Interface Focus

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsnr

Notes & Records

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsob

Open Biology

 

http://royalsocietypublishing.org/journal/rsos

Royal Society Open Science

 

Vyhľadávanie vo všetkých časopisoch:  https://royalsociety.org/journals/