Týždeň slovenských knižníc 2018 v Ústrednej knižnici SAV

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 05.03.2018 - 09.03.2018
V čase: 0:00

Od 5. do 11. marca sa uskutoční 19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Táto akcia má naďalej víziu napĺňať svoj cieľ, a to pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Ústredná knižnica SAV (ÚK SAV) sa snaží uspokojovať všetky informačné požiadavky a potreby najmä pracovníkov a doktorandov SAV. V tomto roku si knižnica pre nich pripravila tri zaujímavé podujatia:

1. Informačný deň. Akcia sa uskutoční 6. marca v priestoroch Auly pri jedálni na Dúbravskej ceste 9 (Patrónka) od 8.30 do 14.30 h.

Vedeckí pracovníci iste vedia, že elektronické zdroje sú dôležitou súčasťou každodennej prace. Využívať vzdialený prístup k e-zdrojom mimo IP adries SAV (z domu) však môže len registrovaný používateľ ÚK SAV. V daný deň je možnosť sa registrovať priamo na Patrónke, stačí len občiansky preukaz a fyzická návšteva, pri ktorej sa vyplní prihláška do knižnice. Vlastníkom kompatibilnej čipovej karty (napr. ISIC, ITIC, električenka..) odporúčame priniesť si ju. Ostatným dodatočne čipovú kartu vyrobíme a doručíme ju s prístupovými heslami do ústavu. Registrácia je bezplatná. Možnosť bezplatnej registrácie je počas celého roka možná priamo v Ústrednej knižnici na Klemensovej 19.

Počas Informačného dňa budú k dispozícii odborní zamestnanci knižnice, ktorí budú informovať a odpovedať na otázky o službách knižnice, o elektronických zdrojoch, citačných databázach a v neposlednom rade i publikačnej činnosti. Zamestnanci i doktorandi môžu na mieste podať svoje návrhy na zakúpenie dokumentov do Ústrednej knižnice SAV.

Okrem toho počas trvania Týždňa slovenských knižníc sa budú odpúšťať sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty, a tým vyzývame všetkých, aby bez obáv vrátili vypožičané dokumenty do ÚK SAV.

2. Komentované prehliadky historických zbierok ÚK SAV sa uskutočnia 6. marca 2018 o 10.00 hod. a 7. marca 2018 o 11.00 hod. a 13.00 hod. v Lyceálnej knižnici na Konventnej ulici 15 – v budove Evanjelického lýcea.

ÚK SAV spravuje a sprístupňuje jednu z najvýznamnejších zachovaných historických knižníc stredoeurópskeho regiónu – Lyceálnu knižnicu v Bratislave. Okrem vlastného historického fondu ÚK SAV – rukopisov a tlačí 16. až 19. storočia – spravuje aj časť fondu knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a niekoľko menších zbierok. Záujemcovia budú mať možnosť vidieť aj jedinečnú, na Slovensku najväčšiu, zachovanú zbierku historických glóbusov.

3. Podpora informačnej zručnosti doktorandov SAV sa uskutoční 8. marca o 11. h v priestoroch študovne ÚK SAV na Klemensovej 19.

Náplňou podujatia bude vyhľadávanie informácii v on-line katalógu ÚK SAV a v externých databázach, práca s elektronickými informačnými zdrojmi ÚK SAV, zoznámenie sa s bibliografickými a scientometrickými databázami WOS a SCOPUS a výber vhodného časopisu na publikovanie.