Voľne dostupné e-zdroje.

Map Unavailable

Dátum/čas
Dňa: 15.03.2018 - 30.06.2018
V čase: Celodenná / Neurčená

Albertina icome Bratislava, dodávateľ elektronických informačných zdrojov pre výskum, prax a štúdium, voľne sprístupnil:

–  do 31. 3. 2018 virtuálne číslo Allied Social Sciences Association Annual Meeting časopisu Journal of the European Economic Association

–  do 31. 3. 2018 virtuálne číslo International Trade časopisu The Review of Economic Studies

–  do 30. 4. 2018 začínajúce Oxford Research Encyclopedias: Business and Management a Economics and Finance

do 30. 6. 2018 články z časopisu The World Bank Economic Review

Všetky uvedené informačné zdroje sú dostupné cez www.aib.sk/podpora/nastroje/1795-e-zdroje-ekonomicke-vedy.