Fondy

Lyceálna knižnica

Lyceálna knižnica v Bratislave je najvýznamnejšou historickou knižnicou v správe ÚK SAV. Jej vznik a vývoj je integrálnou súčasťou dejín bratislavského evanjelického gymnázia (neskôr lýcea). Knižnica, ktorá bola majetkom školy…
Čítajte ďalej »