Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED)

Ústredná knižnica SAV je spoluriešiteľom projektu Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED) APVV - 15 - 0554 Výsledky prispejú k poznaniu…
Čítajte ďalej »