Projekt záchrany a prezentácie historických glóbusov

Všetky informácie o projekte:

http://www.uk.sav.sk/uk_pre_SAV/globusy/

logonadaciavub

hlava