O KNIŽNICI

Ústredná knižnica SAV je knižnicou s týmto názvom od apríla roku 1954. Patrí medzi vedecké knižnice a jej zriaďovateľom je Slovenská akadémia vied.

Ústredná knižnica SAV spolupracuje s 53 knižnicami ústavov Slovenskej akadémie vied.

Základným dokumentom knižnice je Knižničný poriadok (+ dodatok).

Výpožičky

Čitateľ si môže vypožičať maximálne 20 dokumentov absenčne (domov). Naraz si môže odniesť maximálne 10 dokumentov.


Knihy si možno vyzdvihnúť výhradne na Klemensovej ulici – osobne a to do 5-tich pracovných dní.


Knihu si môže vyzdvihnúť čitateľ s platným preukazom, alebo blízka osoba na základe splnomocnenia.


Pri objednávaní knihy z katalógu knižnice si čitateľ môže pozrieť Lokáciu uvedeného titulu. V prípade, že ide o titul zo skladu na Patrónke, Šancovej, či Bradáčovej -> ten bude dostupný najskôr na druhý deň okolo obeda. Pri tituloch s lokáciou Klemensova je kniha dostupná zhruba do hodiny.


Základná výpožičná lehota absenčne vypožičaných dokumentov je 30 dní. Používateľ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa má výpožičnú lehotu 90 dní, zamestnanec knižnice a špeciálna knižnica organizácií SAV 365 dní.


V prípade, že čitateľ poškodí alebo stratí vypožičaný titul, je povinný ho nahradiť. To môže urobiť hneď niekoľkými spôsobmi:
a) dodanie iného neporušeného exemplára toho istého titulu a vydania dokumentu,
b) nahradenie toho istého titulu iným vydaním dokumentu (v zásade novším),
c) dodanie zviazanej xerokópie dokumentu,
d) nahradenie dokumentu iným obsahovo príbuzným dokumentom, pričom náhradu individuálne schvaľuje vedúci oddelenia knižničných služieb.

Študovňa

Pri vstupe do študovne čitateľ predloží pracovníkom knižnice platný čitateľský preukaz.


Veci si čitateľ odloží do skriniek (kľúče dostane od pracovníkov v študovni).


Služby ako prístup k prezenčne dostupnej literatúre (encyklopédie, slovníky, mapy) a periodikám, prístup na internet, skenovanie, WiFi, 5 strán tlače; sú dostupné zdarma. Jedinou podmienkou je platný čitateľský preukaz.


V rámci študovne nie je povolené telefonovať, piť, jesť, rušiť iných čitateľov akýmkoľvek spôsobom, prezerať si nelegálny obsah na internete (či z vlastného media ako napr. USB kľúča a pod.), inštalovať na dostupnú výpočtovú techniku neželané aplikácie, hry, doplnky.

Databázy

V súčasnosti knižnica sprístupňuje viac než 30 databáz (online elektronických zdrojov); full-texty v PDF, e-booky v PDF alebo ePUB, citačné databázy, samostatne dostupné časopisy ako Nature, PNAS a pod.


Pre prístup k databázam z pohodlia domova je potrebný vzdialený prístup – HAN.