Kontakty

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

Abecedný prehľad kontaktov zamestnancov knižnice nájdete na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Riaditeľ

Mgr. Michal Sliacky
tel/fax: +421 2 5292 1733

Kontakty – Odbor metodiky a prierezových činností

Upraviť
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
PhDr. Natália Pastorková poverená vedúca odboru +421 2 54793831 natalia.pastorkova
Ing. Michal Mesár knihovník +421 2 52921733 (kl. 112) michal.mesar
Matúš Juriček knihovník +421 2 52921733 (kl. 112) matus.juricek
Mgr. Katarína Hrnčiarová administratívny pracovník +421 2 5292 1733 katarina.hrnciarova

Kontakty – Odbor knižnično-informačných služieb

Upraviť
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
PhDr. Alena Kovácsová poverená vedúca odboru +421 2 52921733
(kl. 103)
alena.kovacsova
Ing. Daniela Šopáková MVS, MMVS – články,
študovňa
+421 2 5292 1733 (kl. 108) daniela.sopakova
Ing. Táňa Mončáková databáza CEJSH, HAN, študovňa +421 2 5292 1733 (kl. 108 al. 111) tana.moncakova
Bc. Peter Štefek výpožičky +421 52927384 peter.stefek
Helena Sádecká študovňa +421 2 5292 1733 (kl. 108) helena.sadecka
Mgr. Denisa Majdánová MVS, MMVS – knihy, výpožičky +421 52927384 denisa.majdanova
Mgr. Gabriela Straková výpožičky +421 52927384 gabriela.strakova

Kontakty – Odbor knižničných fondov

Upraviť
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
PhDr. Alena Jakubičková poverená vedúca odboru +421 2 54793831 alena.jakubickova
Zuzana Gabauerová budovanie katalógu – knihy +421 2 54793831 zuzana.gabauerova
Mgr. Michal Selecký medzinárodná výmena +421 2 54793831 michal.selecky
Mgr. Andrea Pethő budovanie katalógu – knihy +421 2 54793831 andrea.petho
Mgr. Katarína Garajová vyraďovanie, budovanie katalógu +421 2 54793831 katarina.garajova
Mgr. Lukáš Vician akvizícia +421 2 54793831 lukas.vician
Jana Krejčíová budovanie katalógu – periodiká +421 2 54793831 jana.krejciova
Jana Trojáková MDT – medzinárodné desatinné triedenie +421 2 54793831 jana.trojakova
Vladimír Gregor knižničný manipulant +421 2 54793831 vladimir.gregor

Kontakty – Odbor podpory vedy

Upraviť
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
Mgr. Andrea Doktorová poverená vedúca odboru +421 2 52921733 andrea.doktorova
Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD. správa historických fondov +421 2 54416202 ivona.kollarova
Mgr. Silvia Tomašeková EPCA +421 2 54793831 silvia.tomasekova
Mgr. Zuzana Žiaková rešerše, elektronické informačné zdroje +421 2 52921733 (kl. 112) zuzana.ziakova