Kontakty

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

e-mail: uksav@savba.sk

Abecedný prehľad kontaktov zamestnancov knižnice nájdete na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Riaditeľ

Mgr. Michal Sliacky
e-mail: michal.sliacky@savba.sk
tel/fax: +421 2 5292 1733

Kontakty – Odbor metodiky a prierezových činností

 
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
PhDr. Natália Pastorková vedúca odboru +421 2 54793831 natalia.pastorkova
Ing. Michal Mesár systémový knihovník, DOI +421 2 52921733 michal.mesar
Matúš Juriček systémový knihovník +421 2 52921733 matus.juricek
Mgr. Katarína Hrnčiarová administratívny pracovník +421 2 5292 1733 katarina.hrnciarova

Kontakty – Odbor knižnično-informačných služieb

 
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
Mgr. Zuzana
Žiaková
vedúca odboru, EIZ +421 2 52921733 zuzana.ziakova
PhDr. Alena Kovácsová MVS, MMVS – knihy, výpožičky +421 2 52921733 alena.kovacsova
Ing. Daniela Šopáková MVS, MMVS – články,
študovňa
+421 2 5292 1733 daniela.sopakova
Ing. Táňa Mončáková databáza CEJSH, HAN, študovňa +421 2 5292 1733 tana.moncakova
Bc. Peter Štefek výpožičky, rešerše +421 52927384 peter.stefek
Helena Sádecká študovňa +421 2 5292 1733 helena.sadecka
Mgr. Denisa Majdánová MVS, MMVS – knihy, výpožičky +421 52927384 denisa.majdanova

Kontakty – Odbor knižničných fondov

 
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
Mgr. Lukáš Vician vedúci odboru, akvizícia +421 2 54793831 lukas.vician
PhDr. Alena Jakubičková budovanie katalógu – knihy +421 2 54793831 alena.jakubickova
Zuzana Gabauerová budovanie katalógu – knihy +421 2 54793831 zuzana.gabauerova
Mgr. Michal Selecký medzinárodná výmena +421 2 54793831 michal.selecky
Mgr. Andrea Pethő budovanie katalógu – knihy +421 2 54793831 andrea.petho
Jana Krejčíová budovanie katalógu – periodiká +421 2 54793831 jana.krejciova
Jana Trojáková MDT – medzinárodné desatinné triedenie +421 2 54793831 jana.trojakova
Vladimír Gregor knižničný manipulant +421 2 54793831 vladimir.gregor

Kontakty – Odbor podpory vedy

 
Titul, Meno, Priezvisko Pozícia Telefónný kontakt Mailový kontakt
( … @savba.sk )
Mgr. Andrea Doktorová vedúca odboru +421 2 52921733 andrea.doktorova
Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD. správa historických fondov +421 2 54416202 ivona.kollarova
Mgr. Silvia Tomášeková EPCA +421 2 54793831 silvia.tomasekova
Mgr. Gabriela Straková analýzy vedeckej činnosti +421 2 52921733 gabriela.strakova
Mgr. Lenka Džimová analýzy vedeckej činnosti +421 2 52921733 lenka.dzimova