Kontakty

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Riaditeľka – tel/fax: +421 2 5292 1733
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

Abecedný prehľad kontaktov zamestnancov knižnice nájdete na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Kontakty - 1. odbor riaditeľa

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
Mgr. Andrea Doktorováriaditeľka knižnice+421 2 52921733
fax: +421 2 52921733
andrea.doktorova
Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD.správa historických fondov+421 2 54416202ivona.kollarova
PhDr. Natália Pastorkovámetodická činnosť+421 2 54793831natalia.pastorkova
Ing. Michal Mesártechnická podpora+421 2 52921733 (kl. 112) michal.mesar
Matúš Juričektechnická podpora +421 2 52921733 (kl. 112) matus.juricek
Mgr. Katarína Hrnčiarováadministratíva+421 2 5292 1733 katarina.hrnciarova

Kontakty - 2. odbor knižnično-informačných služieb

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
PhDr. Alena Kovácsovápoverená vedúca odboru, MVS, MMVS - knihy

MVS, MMVS - knihy
výpožičky
+421 2 52921733
(kl. 103)
alena.kovacsova
Mgr. Silvia Tomašekovárešerše,
výpožičky
+421 2 52921733
(kl. 112)
silvia.tomasekova
Mgr. Zuzana Žiakovávýpožičky +421 2 52921733 (kl. 103)
+421 2 5292 7384
zuzana.ziakova
PhDr. Jana Kresákováelektronické informačné zdroje +421 2 52921733 (kl. 111)jana.kresakova
Ing. Daniela ŠopákováMVS, MMVS - články,
študovňa
+421 2 5292 1733 (kl. 108)daniela.sopakova
Ing. Táňa Mončákovádatabáza CEJSH
študovňa
+421 2 5292 1733 (kl. 108 al. 111)tana.moncakova
Mgr. Andrea Pethővýpožičky+421 52927384andrea.petho
Helena Sádeckáštudovňa+421 2 5292 1733 (kl. 108)helena.sadecka
Mgr. Denisa Majdánová výpožičky+421 52927384denisa.majdanova
Mgr. Michal Bokrošvýpožičky+421 52927384michal.bokros

Kontakty - 3. odbor knižničných fondov

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
PhDr. Alena Jakubičkovávedúca odboru+421 2 54793831
alena.jakubickova
Zuzana Gabauerovábudovanie katalógu - knihy+421 2 54793831 zuzana.gabauerova
Mgr. Michal Seleckýmedzinárodná výmena+421 2 54793831 michal.selecky
Mgr. Zuzana Lichardusovábudovanie katalógu - knihy+421 2 54793831 zuzana.lichardusova
Mgr. Katarína Garajovávyraďovanie, budovanie katalógu+421 2 54793831 katarina.garajova
Mgr. Lukáš Vicianakvizícia+421 2 54793831 lukas.vician
Jana Krejčíová
budovanie katalógu - periodiká+421 2 54793831 jana.krejciova
Jana TrojákováMDT - medzinárodné desatinné triedenie+421 2 54793831 jana.trojakova
Vladimír Gregorsklad Patrónka+421 2 54793831vladimir.gregor