Kontakty

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
TELEFONICKÝ KONTAKT:
Výpožičky, Klemensova: +421 2 5292 7384
Lyceálna knižnica: +421 2 54416 202 (kontakt)
Patrónka: +421 2 5479 3831

Abecedný prehľad kontaktov zamestnancov knižnice nájdete na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Riaditeľ

Mgr. Andrea Doktorová
tel/fax: +421 2 5292 1733

Kontakty - Odbor metodiky a prierezových činností

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
PhDr. Natália Pastorkovávedúca odboru+421 2 54793831natalia.pastorkova
Ing. Michal Mesárknihovník+421 2 52921733 (kl. 112) michal.mesar
Matúš Juričekknihovník +421 2 52921733 (kl. 112) matus.juricek
Mgr. Katarína Hrnčiarováadministratívny pracovník+421 2 5292 1733 katarina.hrnciarova

Kontakty - Odbor knižnično-informačných služieb

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
PhDr. Alena Kovácsovávedúca odboru+421 2 52921733
(kl. 103)
alena.kovacsova
Ing. Daniela ŠopákováMVS, MMVS - články,
študovňa
+421 2 5292 1733 (kl. 108)daniela.sopakova
Ing. Táňa Mončákovádatabáza CEJSH, HAN, študovňa+421 2 5292 1733 (kl. 108 al. 111)tana.moncakova
Bc. Peter Štefekvýpožičky+421 52927384peter.stefek
Helena Sádeckáštudovňa+421 2 5292 1733 (kl. 108)helena.sadecka
Mgr. Denisa Majdánová MVS, MMVS - knihy, výpožičky
+421 52927384denisa.majdanova
Mgr. Gabriela Strakovávýpožičky+421 52927384gabriela.strakova

Kontakty - Odbor knižničných fondov

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
PhDr. Alena Jakubičkovávedúca odboru+421 2 54793831
alena.jakubickova
Zuzana Gabauerovábudovanie katalógu - knihy+421 2 54793831 zuzana.gabauerova
Mgr. Michal Seleckýmedzinárodná výmena+421 2 54793831 michal.selecky
Mgr. Andrea Pethőbudovanie katalógu - knihy+421 2 54793831 andrea.petho
Mgr. Katarína Garajovávyraďovanie, budovanie katalógu+421 2 54793831 katarina.garajova
Mgr. Lukáš Vicianakvizícia+421 2 54793831 lukas.vician
Jana Krejčíová
budovanie katalógu - periodiká+421 2 54793831 jana.krejciova
Jana TrojákováMDT - medzinárodné desatinné triedenie+421 2 54793831 jana.trojakova
Vladimír Gregorknižničný manipulant+421 2 54793831vladimir.gregor

Kontakty - Odbor podpory vedy

Titul, Meno, PriezviskoPozíciaTelefónný kontaktMailový kontakt
( ... @savba.sk )
Mgr. Andrea Doktorovápoverená vedúca odboru+421 2 52921733andrea.doktorova
Doc. Mgr. Ivona Kollárová PhD.správa historických fondov+421 2 54416202ivona.kollarova
Mgr. Silvia TomašekováEPCA+421 2 54793831 silvia.tomasekova
Mgr. Zuzana Žiakovárešerše, elektronické informačné zdroje+421 2 52921733 (kl. 112) zuzana.ziakova