(Auto)archivácia

(Auto)archivácia = ukladanie a sprístupňovanie vedeckého diela oprávnenou osobou (najčastejšie samotným autorom) v inštitucionálnom respektíve tematickom repozitári. Miera sprístupnenia uloženého diela sa pohybuje od voľnej dostupnosti, cez obmedzený prístup, až po uzavretý prístup, kedy nie je možné dielo sprístupniť. (Auto)archivácia slúži k naplneniu cieľov tzv. zelenej cesty otvoreného prístupu [1]

[1] HAVLOVÁ, Jaroslava a Jiří  MAREK, 2003-. Autoarchivace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online slovník]. Praha : Národní knihovna ČR. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015852&local_base=KTD


You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *