Repozitár

Repozitár (digitálny repozitár) = informačný systém určený k digitálnej archivácii, t. j. zaisťujúci uloženie, ochranu, integritu, autenticitu a sprístupnenie digitálnych dokumentov v dlhodobom horizonte.[1] Repozitár môže byť: národný, tematický, inštitucionálny.     

[1] CUBR, Ladislav a Jaroslava HAVLOVÁ, 2003-. Digitální repozitář. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online slovník]. Praha : Národní knihovna ČR. [cit. 2019-10-15]. Dostupné na: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014292&local_base=KTD


You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *