Identifikátory (ORCID, ResearcherID a Author ID)

WOS   |    Scopus   |    ORCID

Často dostávame otázku: Ako zistím, ktorý z autorov je správny pri absolútnej zhode mien? Viem nájsť všetky jeho/jej práce bez toho, aby som musel/a skúmať, či mu/jej skutočne patria?

Pri vyhľadávaní autorov podľa mien je práve táto otázka na mieste, pretože skutočne v mnohých prípadoch nie je možné zodpovedne určiť, ktoré práce patria hľadanému autorovi. Z tohto dôvodu sa zaviedli tzv. identifikátory. Sú to jedinečné reťazce znakov a čísiel, ktoré sa priradia k danému menu a vytvoria mu tak jedinečný identifikátor.

Identifikátorov je v súčasnosti už niekoľko a viažu sa ako k autorom, tak k dokumentom. V tomto článku si priblížime ako fungujú identifikátory dvoch najväčších portálov pre vedu akými sú Web of Science spoločnosti Clarivate (pôvodne Thomson Reuters) a Scopus spoločnosti Elsevier.

WOS

ResearcherID v súčastnosti nie je len identifikátor autorov ale najnovšie aj webový nástroj vytvorený pre vedeckú komunitu.

Tento nástroj primárne zabezpečuje tieto funkcie:

 1. prezentácia publikačnej činnosti,
 2. šírenie bibliografických a profesijných informácií,
 3. nájdenie potencionálnych spolupracovníkov,
 4. zaistenie spoľahlivých identifikácií autorov.

Ako získam ResearcherID?

Samotný postup nie je zložitý, len je potrebná chvíľa času a platný mail.

Registrácia na https://www.researcherid.com je však nutnosťou. Ide o registráciu zdarma.

Hneď na úvodnej strane nájdete modré tlačidlo, ktoré vás po odkliknutí vyzve napísať meno a priezvisko, heslo a zodpovedať, ako ste sa o ResearcherID dozvedeli.

 

Výsledkom registrácie je mail, ktorý vám príde na emailovú adresu, ktorú ste zadali. V ňom nájdete ďalšie inštrukcie, ako pokračovať v registrácii pre jej úspešné dokončenie. To zahrňa i vyplnenie rozsiahlejšieho formulára, ktorý už slúži na zriadenie ResearcherID identifikátora.

Vyplnením a zaslaním tohto formulára vám bude vygenerovaný jedinečný reťazec znakov a čísiel – identifikátor.

No sláva, máme ResearcherID, čo ďalej?

Teraz bude potrebné priradiť k vášmu identifikátoru jednotlivé dokumenty. V prvom rade je vhodné prepojiť ResearcherID s portálom Web of Science (WOS). Opať je potrebná registrácia, tentokrát v rámci portálu WOS a opäť je zdarma.

A keď sme úspešne zvládli obe registrácie (WOS i ResearcherID), môžeme sa prihlásiť do úvodnej obrazovky ResearcherID:

Na nej už vidíme naše ResearcherID, kontaktné údaje a možnosť pridávať si publikácie.

V ďalšej obrazovke si potom vyberáme zdroj dokumentov, či možnosť ich importovať z databázového súboru RIS alebo prostredníctvom ENDNOTE – nástroja vyvinutého práve spoločnosťou Clarivate.

Okrem toho ešte ResearcherID ponúka možnosť prepojenia zozbieraných dokumentov k danému ID so službami/portálmi ako je napr. ORCID, čo je tiež jednoznačný identifikátor autorov s možnosťou vytvoriť si zoznam všetkých svojich prác z rôznych online i offline zdrojov.

ResearcherID portál ponúka i niekoľko možností ako vyhľadávať dokumenty daného autora, či ID.

 1. Podľa oblasti záujmu (kliknutím na žiadanú oblasť získame výsledný prehľad autorov vrátane ID – oblak značiek sa nachádza na úvodnej stránke http://researcherid.com):

 1. Vyhľadávaním:

Vyhľadávať môžeme autora podľa mena, priezviska, inštitúcie alebo krajiny.

Stačí navoliť jedno vyhľadávacie kritérium, alebo ich kombináciu.

V príklade sme skúsili nájsť všetkých autorov zo slovenska.

Vo výsledku vidíme Meno, Inštitúciu, ResearcherID a samozrejme krajinu, ktorú sme si zadali. V časti Other Names sa nachádzajú prípadné alternatívy autorovho mena.

 

 

 1. podobný výsledok ako v príklade pre vyhľadávanie dosiahneme aj prostredníctvom interaktívnej mapy, kde stačí kliknúť na krajinu – napr. Slovensko – a výsledok sa objaví pod mapou:

 

SCOPUS

Author ID slúži k jednoznačnej identifikácii autora a tým vytvára skupinu jeho/jej prác a dokumentov. Identifikátor predstavuje dnes už desať miestny rad čísiel:

Ako si ale zriadiť takýto identifikátor?

Author ID sa získava automaticky spolu s dokumentom registrovaným v Scopuse. Pri jeho priraďovaní, či vytváraní používa vyvinutý algoritmus, ktorý porovná zhodu mena autora podľa:

 • Afiliácie
 • Oblasti pôsobnosti
 • Mesta a krajiny
 • Názvu zdroja
 • Dátumy publikácií
 • Citácií
 • Spoluautorov

  Pomôcka – online návody: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/supporthub/scopus/#tips

Prepojenie s ORCID službou je tak isto možné a ide len o jednoduchý klik na rovnomenné tlačidlo v profile prác autora.

Web of Science a jeho ResearcherID portál je novinkou, ktorá sa stala realitou od tohto roku 2017. Užitočný a prehľadný online nástroj dokáže zodpovedne nájsť autora a jeho práce.

ORCID

ČO JE ORCID A PREČO JE DÔLEŽITÝ?
Ako si zaistiť kontrolu nad svojimi publikáciami v dnešnom globálnom informačnom svete? Ako ušetriť čas pri písaní publikačných výkazov? Ako propagovať svoju prácu? Spájanie vedy a vedeckých pracovníkov ˗ to je hlavné heslo služby ORCID (Open Researcher Contributor Identification), ktorá bola oficiálne sprevádzkovaná 17. októbra 2012. V súčasnosti je ORCID, Inc. nezávislá nezisková inštitúcia. K finančnej podpore sa postupne prihlásil rad vedeckých spoločností (napr. Americká chemická spoločnosť ACS, Americká –-fyzikálna spoločnosť APA ai.) a vydavateľov (ACM, Elsevier, Springer ai.). ORCID identifikátor umožňuje vedeckým pracovníkom jednoznačne a trvalo identifikovať svoju publikačnú činnosť. V živote bežne dochádza ku zmenám priezviska, pracoviska (prípadne afiliácie pracoviska), náhodnej zhode priezvisk. Koniec koncov v rámci Slovenskej akadémie vied tiež máme niekoľko vedeckých pracovníkov s rovnakým priezviskom. Prostredníctvom trvalého identifikátora je možné zabrániť mylnému prisúdeniu vedeckých výstupov nesprávnemu autorovi. Pre individuálnych používateľov je register ORCID prístupný zdarma. K 5. januáru 2017 spoločnosť ORCID, Inc. uvádza, že register obsahuje 2 913 813 autorských identifikačných záznamov. ORCID register má tiež inštitucionálne využitie. Organizácie (výskumné/ akademické pracoviská, vydavatelia a pod.) môžu prepojiť svoj vlastný interný systém s identifikátormi ORCID, prípade priamo registrovať svojich zamestnancov a študentov do registra. Pre organizácie je členstvo v registri ORCID spoplatnené.

Pomôcky a návody:

1. Registrácia ORCID

2. ORCID (Open Researcher and Contributor ID)