Prezentácie

Seminár pre redakcie časopisov SAV

Kedy: 1. 6. 2016
Prednášajúci: Mgr. Jan Luprich (EBSCO), Mgr. Ladislav Svršek (Albertina icome)
Téma: Zviditeľnenie vedeckého časopisu v prostredí zahraničných databáz
Prezentáciu k EBSCO nájdete na týchto stránkach, prezentáciu k databázam spoločnosti Albertina icome nájdete na intranete SAV (vyžaduje meno a heslo).

JOURNAL CITATION REPORTS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

Kedy: 18. 2. 2016
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému JOURNAL CITATION REPORTS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection

Kedy: 30. 11. 2015
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Vybrané problémy autorského práva v praxi.

Kedy: 24. 9. 2015
Témy:
1 Verejné licencie a možnosti ich využitia.
2 Zamestnanecký režim a tvorivé výsledky pracovnej činnosti.
3 Národné registre a portál Slovakiana.

Prezentáciu nájdete na intranete (vyžaduje meno a heslo) http://www.sav.sk.

Web of Science v praxi

Kedy: 27. 3. 2015
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Web of Science v praxi. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Ukážka Biosis Citation Indexu

Kedy: 2014
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Biosis Citation Index. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Emerald a publikování

Kedy: 24. 11. 2014
PowerPointová prezentácia Radky Machkovej M.A. na tému Emerald a publikování.

Archív prezentácií so seminárov, ktoré sa uskutočnili v ÚK SAV

Prezentácie k rôznym seminárom (EBSCO, WOS, Elsevier, KIS SAV…).

Prezentácie sú zverejnené prostredníctvom GOOGLE Disk služby.

Nové rozhranie Web of Science

Kedy: 19. 5. 2014
Prednášajúca: Ing. David Horký

Web of Sciece Citation Connection
https://docs.google.com/file/d/0B28N9bRKuO7gZGYzMlQzY1RtQ0k/edit?pli=1

Nová Web of Science
https://docs.google.com/file/d/0B28N9bRKuO7gNTZZUHpFcF80eW8/edit?pli=1

Open Access seminár

Kedy: 27. 11. 2012
Dokumenty k semináru Open Access