Správna rada Ústrednej knižnice SAV, v.v.i.

Zloženie:

Mgr. Andrea Doktorová
Predsedníčka Správnej rady ÚK SAV, v.v.i.
andrea.doktorova@savba.sk

PhDr. Natália Pastorková
Podpredsedníčka Správnej rady ÚK SAV, v.v.i.
natalia.pastorkova@savba.sk

PhDr. Alena Kovácsová
alena.kovacsova@savba.sk

Ing. Michal Mesár
michal.mesar@savba.sk

Mgr. Lukáš Vician
lukas.vician@savba.sk 

Dokumenty:

Rokovací poriadok Správnej rady ÚK SAV, v.v.i.

Zápisnica z 1. zasadnutia Správnej rady ÚK SAV, v.v.i. 19.7.2018

Zápisnica z 2. zasadnutia Správnej rady ÚK SAV, v.v.i. 24.7.2018