Dokumenty Ústrednej knižnice SAV, v.v.i.

Ústredná knižnica SAV sa od 1.7.2018 podľa § 21a zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, v znení zákona č. 40/2011 stala verejnou vedeckou inštitúciou podľa zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)

ZAKLADACIA LISTINA ÚSTREDNEJ KNIŽNICE SAV, V.V.I.

VNÚTORNÉ PREDPISY (§ 37 zákona č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii)

ŠTATÚT
ORGANIZAČNÝ PORIADOK
VOLEBNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY
VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA ČLENA VEDECKEJ RADY
PRACOVNÝ PORIADOK
PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU
PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV