Vedecká rada Ústrednej knižnice SAV, v.v.i.

Zloženie:

doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD.
Predsedníčka Vedeckej rady ÚK SAV, v.v.i.
ivona.kollarova@savba.sk

RNDr. Miroslav Tibor Morovics, CSc.
morovics@up.upsav.sk

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
karol.nemoga@mat.savba.sk

Mgr. Jana Kasákova, PhD.

doc. RNDr. Pavol Rankov, PhD.

Dokumenty:

Rokovací poriadok Vedeckej rady ÚK SAV, v.v.i.

Zápisnica volieb členov Správnej rady ÚK SAV, v. v. i.

Činnosť:

1. zasadnutie Vedeckej rady ÚK SAV, v.v.i. Zápisnica VR 20180704

Voľby do správnej rady ÚK SAV, v.v.i.

Dňa 19. 7. 2018 sa po pohovoroch s kandidátmi uskutočnia voľby prvej správnej rady Ústrednej knižnice SAV, verejnej výskumnej inštitúcie (v.v.i.).
Pohovory sa začínajú o 11.00.

Počet volených miest: 4

Dokumenty:

Prezentácie kandidátov do správnej rady ÚK SAV, v.v.i.