Voľne dostupné časopisy – Open Access Journals

ACS Central Science

ACS Omega

BMJ Open Access Journals

Chemical Science

EBioMedicine

Journal of Physics Communications

Open Biology

Royal Society Open Science

RSC Advances