Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Zoznam dokumentov nájdete na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Zmluvy

Označenie zmluvyRok zverejneniaZmluvný partnerDátum uzatvorenia
2-2006
Zmluva o spolupráci
2011Slovenská pošta,a.s. 10.1.2011
Zmluva o používaní systému Advanced Rapid Library a jeho servisnom
zabezpečení č. SLN - 100411
2011Cosmotron Slovakia, s.r.o.20.6.2011
Zmluva o používaní systému Advanced Rapid Library a jeho servisnom
zabezpečení č. SLN - 100411
2014Cosmotron Slovakia, s.r.o.27.12.2013
18/80/2012 Multisite License Agreement2012American Institute of Physics12.1 2012
Zmluva o vydávaní üremnych kariet Diners Club2011Diners Club Slovakia, s.r.o.10.1.2011
Dodatok ë. 1/2013
k Dohode o spoluúčasti na úhrade nákladov spojených s prevádzkou budovy v správe Encyklopedického ústavu SAV
2013Encyklopedický ústav SAV11.3.2013
Dodatok k zmluve (7. 4. 2010)2013Centrum vedecko-technických informácií SR9.1.2013
Dodatok k zmluve o pripojení2011Slovak Telecom a.s.28.4.2011
Dodatok k zmluve 12/2000.2011Správa účelových zariadení SAV10.1.2011
400/80/2010 zmluva EOD2011University Innsbruck Library10.1.2011
Dohoda o spoluúčasti na úhrade nákladov spojených s prevádzkou budovy v správe Encyklopedického ústavu SAV2011Encyklopedický ústav SAV21.4.2011
Zmluva o používaní systému
Advanced Rapid Library a jeho servisnom zabezpečení č. SLN-100213
2013Cosmotron Slovakia s.r.o.21.12.2012
Zmluva o spolupráci
pri používaní a prevádzke knižnično-informačného systému Virtua
a spolupráci na projekte KIS3Gl
2011Slovenská národná knižnica10.1.2011
Zmluva o spolupráci 2 /20062011Slovenská pošta a.s.10.1.2011
Dohoda 5/2012
o spôsobe rozúčtovania režijnych a prevádzkovych nákladov
2012Technicko-hospodárska správa18.5.2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb2013Slovak Telecom, a.s.13.3.2013
180/80/2009 Zmluva o pripojení2011Orange Slovensko, a.s.10.1.2011
Zmluva o výpožičke majetku štátu2011Technicko-hospodárska správa10.1.2011
1.2008-2009 Dohoda o poskytovaní služieb2011Prognostický ústav SAV10.1.2011
Žiadosť o potvrdenie o sprístupnení EIZ poskytovaných v rámci projektu NISPEZ2011Centrum vedecko-technických informácií SR10.1.2011
12/2000 Zmluva o poskytovaní služieb pre ÚK SAV2011Správa účelových zariadení SAV10.1.2011
Dohoda Ročný poplatok za používanie služieb Elektronische Zeitschriftenbibliothek2011Universitetbibliothek10.1.2011

Objednávky - 2011

OznačenieZmluvný partner / DodávateľDátumSuma (€)
568-8-2010Geologický ústav SAV08.02.201145
591-8-2010Slovenská komora zubných lekárov08.02.201123,8
668-8-2010Slovenská pošta08.02.20111336,63
691-8-2010R A F T11.02.201122720
566-8-2010Geologický ústav SAV11.02.2011324
608-8-2010V OBZOR 10.02.20115
612-8-2010Slovenská technická univerzita v Bratislave11.02.201156
620-8-2010Ústav hydrológie SAV11.02.201157
692-8-2010Úrad SAV11.02.2011438
693-8-2010LEG Goruša11.02.2011312,44
115-8-2011Slovenská národná knižnica16.02.201112
121-8-2011L.E.G. Goruša18.02.2011373,76
124-8-2011KONTURA Slovakia21.02.201181,24
128-8-2011Úrad SAV22.02.2011591
129-8-2011ARTFORUM spol. s r.o.22.02.2011765,55
130-8-2011Malé centrum s.r.o.23.02.2011261.75
137-8-2011VEDA vydavateľstvo SAV02.03.2011220
138-8-2011IFLA03.03.2011540
142-8-2011AGENTÚRA APOLLO SPOL. S R.O.04.03.201145
155-8-2011Ondrej Polák13.03.2011410
156-8-2011ARTFORUM spol. s r.o.14.03.2011698,50
157-8-2011EUROBOOKS s.r.o.15.03.20111540
160-8-2011ARES spol. s r.o.14.03.201160
163-8-2011SPRINTON15.03.20111596
171-8-2011L.E.G. Goruša22.03.2011359,16
174-8-2011ART BOOKS s.r.o.23.03.20111327,70
178-8-2011ARTFORUM spol. s r.o.25.03.2011703,26
179-8-2011Ústav materiálového výskumu SAV25.03.201163,60
180-8-2011Úrad SAV28.03.2011516
189-8-2011SUTN - Slovenský ústav technickej normalizácie30.03.201153,90
197-8-2011GREX04.04.201130,24
200-8-2011Ondrej Polák06.04.2011331,20
11-8-2011Malé centrum s.r.o.10.01.20115945,46
12-8-2011Ondrej Polák10.01.2011510
14-8-2011LK Permanent10.01.20117,30
15-8-2011LK Permanent10.01.20114,98
17-8-2011Ústav orientalistiky SAV11.01.2011170
18-8-2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV11.01.2011300
19-8-2011Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV11.01.201187,50
26-8-2011Andrea Sanigová
Astronomický ústav SAV
12.01.20115,10
28-8-2011SAP spol. s r.o.13.01.20112893,60
29-8-2011VEDA, vydavateľstvo SAV15.01.2011500
45-8-2011Slovenská národná knižnica25.01.201120
47-8-2011Slovenské národné múzeum24.01.201123,50
49-8-2011L.E.G. Goruša21.01.2011344,56
72-8-2011Ondrej Polák31.01.2011499,50
73-8-2011ARTFORUM spol. s r.o.02.02.2011480
76-8-2011LK Permanent, spol. s r.o.28.01.20111100
90-8-2011Ing. Silvia Chudá02.02.2011350
92-8-2011Vydavateľstvo Matice Slovenskej s.r.o.03.02.201197,60
98-8-2011Vydavateľstvo Kozák press10.02.2011182
99-8-2011Ondrej Polák14.02.2011375
489-8-2011Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung06.10.20116 468,80
490-8-2011Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung06.10.20117 108
508-8-2011Albertina Income Bratislava12.10.20116 600
533-8-2011Albertina Income Bratislava21.10.20114 842
534-8-2011Albertina Income Bratislava21.10.201110 800
536-8-2011Albertina Income Bratislava24.10.201119 200
542-8-2011Albertina Income Bratislava25.10.20119 360
543-8-2011Albertina Income Bratislava25.10.20119 000
556-8-2011Journal Donation Project28.10.20119 764,40
58-8-2011Albertina Income Bratislava11.11.20118 400
586-8-2011Albertina Income Bratislava11.11.20117 200

Objednávky - 2012

OznačenieZmluvný partner / dodávateľDátumSuma v €
433-8-2012EMTEST-sk s.r.o.19.09.20125940
450-8-2012SUWECO CZ03.10.201214332,8
453-8-2012Journal Donation Project04.10.20129884,58
469-8-2012JSTOR10.10.20124639
472-8-2012Minerva15.10.20127128,80
476-8-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.17.10.201210620
477-8-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.17.10.201222980
478-8-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.17.10.20125280
520-8-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.02.11.201220400

Objednávky - 2013

OznačenieZmluvný partner / dodávateľDátum zverejneniaSuma v €
59-8-2013APS01.02.201324876,50
67-8-2013Slovart GTG07.02.20132410,36
97-8-2013Minerva EBSCO21.02.201311358
158-8-2013Minerva27.03.20134740
166-8-2013Slovart GTG02.04.201313100
180-8-2013IFLA04.04.20131995
323-8-2013Smart Computer25.06.20133607,2

Faktúry - 2011

Označenie faktúryZmluvný partner / DodávateľDátumSuma v €
1-11SAMEDI, s.r.o.17.12.201045
2-11Slovenská komora zubných lekárov10.01.201123,80
3-11Slovenská pošta a.s.03.01.20111336,63
4-11Slovenská pošta a.s.15.01.2011229,87
6-11L.K. Permanent spol. s r.o.01.02.20117,30
7-11ÚMMS SAV11.01.2011300
8-11ÚMMS SAV19.01.201187,50
9-11Slovenská pošta a.s.31.01.2011727,96
10-11L.K. Permanent spol. s r.o.28.01.20111100
11-11Veda vydavateľstvo SAV14.02.2011472,06
12-11Slovenské národné múzeum31.01.201123,50
47-2011Orange Slovensko27.01.201113,25
40-2011THS ÚSV SAV31.01.20111595,32
38-2011RAFT28.01.201111931,78
2-2011Ondrej Polák12.01.2011503,10
3-2011ART Books13.02.2011616,15
4-2011Ondrej Polák19.01.2011386,10
5-2011ARTFORUM19.01.2011539,37
6-2011Slovart GTG25.01.20111938,50
7-2011EuroBooks08.02.2011965,88
8-2011Ondrej Polák02.02.2011499,50
9-2011Artforum03.02.2011401,39
T-COM 5 faktúrT-COM31.01.201120,28
22,09
23,60
22,55
23,36
THSVodárne 2011THS - Bratislavská vodárenská spoločnosť10.01.2011182,80
THS - SAVTHS SAV17.12.20103960,58
15-2011ESET24.01.20111344
18-2011Dinners Club25.12.2010114,92
20-2011Igor Goruša01.02.2011312,01
21-2011Správa účelových zariadení SAV11.01.2011952,40
29-2011Kontura Slovakia31.01.2011264,60
51-2011EMTEST-sk21.02.201146,80
Kontura oprava 1
Kontura oprava 2
Kontura Slovakia17.01.201147,76
218,40
RTVS
Doplnenie k RTVS
RTVS01.01.20111680
61-2011Ing. Silvia Chudá11.02.2011348
62-2011OBZOR10.03.2011150,63
68-2011THS ÚSV21.02.2011774,08
15-2011 AÚAstronomický ústav31.01.20115,10
11-2011Slovenská národná knižnica30.01.201112,60
12-2011Kozák-Press21.02.2011182
13-2011Ondrej Polák16.02.2011374,40
14-2011ART books15.02.2011786,70
211006-SAPSAP s.r.o.15.02.201124
103-2011INFORUM15.04.20111345 Kč
104-2011Encyklopedický ústav21.03.20111422
19-2011ARTFORUM16.03.2011570,01
20-2011 / 201100132Slovenská národná knižnica01.02.201112
21-2011Ondrej Polák16.03.2011406,80
22-2011Eurobooks16.03.20111439,28
23-2011Sprinton s.r.o.23.03.20111443,84
92-2011STU Bratislava10.03.201156
93-2011THS ÚSV16.03.20112401,38
96-2011Prognostický ústav18.03.201111,98
Energ2-2011THS ÚVS25.03.20111659,20
Geolog. ústavGeologický ústav03.03.2011324
Hydrolog. ústavÚstav hydrológie16.03.201157
Kuruc.AntiKuruc - Agentúra ANTI14.03.2011199,16
Magistrát HMBMesto Bratislava28.02.2011351,70
PMPInstitute of material research01.03.201163,60
TermmingTERMMING06.03.20111084,47
VedaVeda14.03.2011185,80
71-2011Prognostický ústav14.03.201111,98
72-2011Goruša L.E.G.15.03.2011373,76
73-2011Vydavateľstvo Matice Slovenskej21.02.201197,60
78-2011Úrad SAV21.03.2011591
81-2011Dinners Club31.03.2011211,21
82-2011Hlavné mesto BA28.02.201121,24
83-2011Orange Slovensko29.12.201013,25
89-2011Slovenská pošta31.03.2011453,36
109-2011Slovenská pošta31.03.2011401,64
112-2011Orange Slovensko12.04.201113,25
113-2011T-com25.04.201120,15
114-2011T-com31.03.201114,99
118-2011Grex, s.r.o.17.04.201125,20
119-2011Ondrej Polák08.04.2011331,20
120-2011Hlavné mesto SR31.03.201126,54
121-2011Úrad SAv01.04.2011516
124-2011Slovenská pošta31.03.2011598,70
126-2011ARES s.r.o.02.04.201160
24-2011ARTFORUM29.03.2011583,82
FA-219848 + obj. 699-8-2011Slovart GTG15.01.201218 749
317-2011THS ÚSV SAV18.10.20111394,82
2011/022Albertina Icome Bratislava07.11.20116660
2011/23Albertina Icome Bratislava13.10.20112400
2011/024Albertina Icome Bratislava07.11.20112628
Albertina 2011/025Albertina Icome Bratislava18.11.201110800
Albertina 2011/026Albertina Icome Bratislava18.11.20111452
Albertina 2011/027Albertina Icome Bratislava18.11.20114842
Albertina 2011/031Albertina Icome Bratislava19.11.201119200
Albertina 2011/034Albertina Icome Bratislava19.11.20119000
Albertina 2011/035Albertina Icome Bratislava19.11.20119360
Albertina 2011/047Albertina Icome Bratislava06.12.20117200
Albertina 2011/048Albertina Icome Bratislava06.12.20118400
Cosmotron ICOSMOTRON Slovakia10.10.20114620
CVTI 201027Centrum vedecko-technických informácií29.09.20111454,10
Cosmotron II.COSMOTRON Slovakia31.12.20114620
EBSCO I.Minerva EBSCO19.10.20117107
EBSCO II.Minerva EBSCO19.10.20116466,80
Emtest 11111638EMTEST-sk23.12.20112364
JDPJDP28.10.20119764,40
JSTORJSTOR10.11.20114639
Slovart 3512042Slovart GTG30.11.20112349
338-2011Smart Computer28.10.20112622,16
THS 811130196THS17.08.20111950,82
THS 811130218THS21.09.20111139,79
THS 811130289THS14.11.20111538,42

Faktúry - 2012

OznačenieZmluvný partner / dodávateľDátum zverejneniaSuma v €
140-2012COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.30.04.20124620
216-2012COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.03.07.20124620
309-2012COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.02.10.20124620
310-2012Journal Donation Project02.10.20129884,58
325-2012J-STOR10.10.20124639
329-2012SUWECO CZ, s.r.o.12.10.201214332,8
335-2012EMTEST-Sk s.r.o.16.10.20125940
336-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.24.10.201210620
337-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.17.11.201222980
338-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.17.11.20125280
339-2012Minerva EBSCO24.10.20127128,80
359-2012Albertina Icome Bratislava, s.r.o.09.12.201220400
67-2012THS spoločenských vied SAV16.2.20123285,68

Faktúry - 2013

OznačenieZmluvný partner / dodávateľDátum zverejneniaSuma v €
119-2013IFLA04.04.20131995,50
120-2013Minerva EBSCO05.04.20134740
16-2013Slovart GTG03.04.201313126,38
193-2013SMART computer28.06.20133607,20
204-2013COSMOTRON Slovakia s.r.o.06.07.20139240
2-2013THS SAV02.01.20131412
35-2013THS SAV04.02.20131412
52-2013APS Physics08.02.201324876,50
58-2013THS ústavov spoločenských vied SAV13.02.20131778
7-2013Slovart GTG08.02.20132268,80
75-2013Minerva EBSCO01.03.201311726,39
91-2013THS ÚSV SAV13.03.20131412